Site menu:


OM OSS

Keynes & Partners är ett fristående bolag verkande inom fond- och försäkringsbranschen. Bolaget har inga som helst ägarintressen i någon bank eller försäkringsbolag, inte heller någon bank eller försäkringsbolag har något ägarintresse i Keynes & Partners. Tack vare detta har vi möjlighet att fritt välja vilka bolag vi önskar samarbeta med.

Bolagets ambition är att bli en ledande aktör inom den svenska finansbranschen. Vår målsättning är att ha Sveriges nöjdaste kunder. Detta ska uppnås genom långsiktiga affärer, profesionell personal samt personlig och nära relation till våra kunder.

Vår affärsidé: Keynes & Partners ska genom en hög kompetens och en fristående ställning på marknaden erbjuda branschens mest attraktiva kapitalförvaltning.