Site menu:


FÖRETAG & INSTITUTIONER

Keynes & Partners erbjuder stora företag och institutionella kunder:

(Placeringsbar volym bör uppgå till minst 10MSEK/år)


Vår ambition är att genom en noggrann analys och kontinuerlig uppföljning ge er en bättre kontroll, en jämnare avkastning och en lägre förvaltningskostnad. Tillsammans med fondkommisionärer kan vi ta fram skräddarsydda placeringar som passar just era behov.


Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer
e-post: institutions@keynes.se
tel: 031-16 71 70